Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 
Kapsam 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde deney hayvanları kullanılarak yapılan deneysel çalışmalarda yer alan etkinliklerde kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, bu amaçla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulmasını, çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney  Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeleri
 
  Adı Soyadı                                                                Görevi

1 Prof.Dr. Artay YAĞCI                                            Başkan
2 Prof.Dr. Aziz BÜLBÜL                                          Başkan Vekili
3 Prof.Dr. Fatmagül YUR                                         Üye
4 Prof.Dr. Ömer UÇAR                                           Sorumlu Veteriner Hekim
5 Doç.Dr. Nesrin Filiz BAŞARAN                            Üye
6 Dr.Öğr.Üyesi Nurettin ÇANAKOĞLU                 Üye
7 Dr.Öğr.Üyesi İlker AKARKEN                               Üye
8 Dr.Öğr.Üyesi Egemen KAYA                                 Üye
9 Dr.Öğr.Üyesi Serhat SEZGİN                               Üye
10 İhsan AŞÇIOĞLU                                               Sivil Üye
11 Volkan YILDIZ                                                     STK Sivil Üye

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney  Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
>