Misyon-Vizyon

 Hukuk Müşavirliğinin Misyonu : Hukuk Müşavirliğinin misyonu, Üniversitemizin haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve Üniversitemiz tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

  Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu : Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin herkese eşit olarak uygulandığı bir üniversite olma inancını güçlendirmektir.
>