Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulları

Kapsam

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği, Kozmetik Yönetmeliği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümleri kapsamı dışında kalan bilimsel çalışmaları kapsar.
 
Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri
 
  Adı Soyadı                                                                 Görevi       
 
1  Prof.Dr. Haşim OLGUN                                      Başkan
2  Prof.Dr. Kılıçhan BAYAR                                      Üye
3  Prof.Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA                Üye
4  Prof.Dr. Özcan SAYGIN                                        Üye
5  Doç.Dr. Ahmet Salih SÖNMEZDAĞ                 Üye
6  Doç.Dr. Cem ŞAHİN                                              Üye
7  Doç.Dr. Süleyman Cüneyt KARAKUŞ             Üye

 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri

    Adı Soyadı                                                                Görevi 
 
1  Prof.Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL            Başkan
2  Prof.Dr. Aylin Çiğdem KÖNE                              Üye
3  Prof.Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER                                Üye
4  Prof.Dr. Muammer TUNA                                    Üye
5  Doç.Dr. Burçak BOZ YAMAN                               Üye
6  Doç.Dr. Emine ÇİL                                                  Üye
7  Doç.Dr. Serap ÖZEN                                              Üye


Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri 

Adı Soyadı                                                                      Görevi 
 
1 Prof.Dr. Hasan KOÇ                                                 Başkan
2 Prof.Dr. Atilla COŞKUN                                              Üye
3 Prof.Dr. Bahadır Süleyman YILDIRIM                  Üye
4 Prof.Dr. Bekir TANAY                                                  Üye
5 Prof.Dr. Halit FİLİZ                                                      Üye
6 Doç.Dr. Bekir Taner DİNÇER                                   Üye
7 Doç.Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ                                     Üye

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulları Yönergesi
  - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Başvuru Formu
 
 

  
 
>