Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Kapsam

a) Yükseköğretim kurumları mensuplarınca veya yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisine bakılmaksızın kişilerce yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, 
b) Lisans üstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırmageliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
c) Yükseköğretim kurumları mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,
ç) Yükseköğretim kurumları mensuplarınca biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.

 
Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın  Etiği Kurulu Üyeleri
     Adı  Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Banu BAYAR Başkan
2 Prof.Dr. Akın ALADAĞ Üye
3 Prof.Dr. Aylin KARALEZLİ Üye
4 Prof.Dr. Buğra HARMANDAR Üye
5 Prof.Dr. Feral ÖZTÜRK Üye
6 Prof.Dr. Media SUBAŞI BAYBUĞA Üye
7 Prof.Dr. Özcan SAYGIN Üye
 
 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeleri
     Adı   Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Mehmet Naci ÖNAL Başkan
2 Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ Üye
3 Prof.Dr. Bora SÜSLÜ Üye
4 Prof.Dr. Cafer TOPALOĞLU Üye
5 Prof.Dr. Oktay YİVLİ Üye
6 Prof.Dr. Özgür YILDIZ Üye
7 Prof.Dr. Sabri SİDEKLİ Üye


Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeleri
     Adı  Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Ramazan GÜP Başkan
2 Prof.Dr. Atilla COŞKUN Üye
3 Prof.Dr. Avni GÜNEY Üye
4 Prof.Dr. Bahadır Süleyman YILDIRIM Üye
5 Prof.Dr. Dursun AYDIN Üye
6 Prof.Dr. Hilmi TOKER Üye
7 Prof.Dr. Latif TAŞKAYA Üye

-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi


 
 
>