Yönetmelikler

Genel Yönetmelikler
- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Personel İle İlgili Yönetmelikler
- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 


 Öğrenciler İle İlgili Yönetmelikler
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik
​​​​​​​

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği​​​​​​​

 
>