Misyon-Vizyon


Hukuk Müşavirliği
Misyonu : 
Hukuk Müşavirliğinin misyonu, Üniversitemizin haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve Üniversitemiz tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonu : Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin herkese eşit olarak uygulandığı bir üniversite olma inancını güçlendirmektir.
>