Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Kapsam
 
Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri
 
                    Adı Soyadı                                                                          Görevi
 
1            Prof.Dr.Semra DEMİRBİLEK                                               Başkan
2            Doç.Dr.Müesser ÖZCAN                                            Başkan Yardımcısı
3            Prof.Dr.Ümmühani ÖZEL TÜRKCÜ                                    Üye
4            Doç.Dr.Emine Neşe YENİÇERİ                                             Üye
5            Doç.Dr.Burcu HARMANDAR KASAP                                   Üye
6            Doç.Dr.Nesrin FİLİZ BAŞARAN                                             Üye
7            Dr.Öğr.Üyesi Oktay KURU                                                     Üye
8            Dr.Öğr.Üyesi Sibel TİRYAKİ                                                   Üye
9            Dr.Öğr.Üyesi Bahadır DEDE                                                  Üye
10          Uzm.Dr. Murat URKAN                                                           Üye
11          Uzm.Dr. Elif Aylin YÜCE YÖRÜK                                          Üye
12          Av. Ömer MÜFTÜLER                                                              Üye
13          Av. Cüneyt Erkmen ÖZBAYIR                                               Üye
14          Tekniker Birsen ERTEM                                                         Üye
 
>