Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu


Kapsam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulmasını, bu Kurulun çalışma esaslarını, görevlerini, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini, deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri kapsar.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeleri

  Adı Soyadı                                                                          Görevi

1    Prof.Dr.Celal ATEŞ                                                      Başkan
2    Prof.Dr.Halit FİLİZ                                                         Üye
3    Prof.Dr.Artay YAĞCI                                                      Üye
4    Prof.Dr.Fevzi YILMAZ                                                    Üye
5    Doç.Dr.Ertan ERCAN                                                    Üye
6    Dr.Öğr.Üyesi Gülşen ULUKÖY                                   Üye
7    Veteriner Hekim Bülent DEMİREL                          Üye
8    Özlem Sanem ŞAHBAZ                                               Üye
9    Enis M. KARAZİNCİR                                                     Üye

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
>